Владата ја усвои информацијата за обезбедување бесплатен државен WiFi на отворени јавни површини, назначувајќи го Јавното претпријатие „Национална радиодифузија” – Скопје, како носител на реализацијата на проектот.

„ До крајот на оваа, 2021 година институциите кои ги споменав треба да подготват листа на локации и површини каде да се има бесплатен државен WiFi, а потоа другите надлежни инстутиции ќе започнат постапка и до крајот на април 2022 треба да имаме точни информации за локациите каде ќе има WiFi.“изјави Мухамед Хоџа – портпарол на Владата.

Јавното претпријатие „Национална радиодифузија” – Скопје во соработка со Министерство за информатичко општество и администрација, Национална канцеларија за бродбенд компетентност и Агенцијата за електронски комуникации треба да одржат јавни состаноци со заинтересираните оператори и локалните самоуправи за реализацијата на обезбедувањето бесплатен безжичен WiFi на одобрените локации од интерес за туристите.

.