Фото Freeimages

Летното сметање на времето ќе започне во недела, 28 март, со поместување на стрелките на часовникот еден час напред.

Стрелките на часовникот ќе се преместат од 2.00 на 3.00 часот.

Летното сметање на времето започнува последната недела во март во 2 часот наутро и завршува последната недела во октомври. А.Н.