На 15.10.2020 (четврток) во 10,00 часот проектот “Градење конкурентност преку соработка и иновација: „Пристап до странските пазари за ракотворби”, организира интернет базар на занаетчиски производи на ракотворците што учествуваа во проектот.

После видеото за придобивките на заинтересираните страни од проектот, учесниците на базарот ќе се запознаат со видовите на поддршка на занаетчиите, проектните резултати и нивната одржливост, како и идната соработка со  ракотворците преку формираните кооперативи во Скопје-Гази Баба и Гнилање, во насока на зголемување на интернет продажбата на рачно изработени производи преку платформата  https://craftart4you.com

Организаторот ги поканува сите заинтеерсирани да се пријават на линкот за регистрација за базарот.

Настанот ќе се реализира преку ZOOM платформата на следниот линк:

https://us02web.zoom.us/j/81272318652?pwd=RUNGeGY2ZGlOUUtmNXFIcnJnYWtCQT09