Во рамки на резиденцијалната програма на издавачката куќа „Готен“, поддржана од европската мрежа за превод и книги „Традуки“, на писателска резиденција во Скопје во јуни престојува писателката од Србија, Надија Реброња.
Надија Реброња (1982) е поетеса и есеистка. Докторирала книжевност на Филозофскиот факултет во Нови Сад. Предава книжевност како универзитетски доцент. Нејзината поезија е преведена на англиски, шпански, италијански, француски, германски, полски, турски, персиски, македонски, албански и словенечки јазик.
Била учесник на повеќе значајни манифестации и фестивали во Европа, Азија и Латинска Америка. Според поезијата од нејзината книга „Танц по морињата“ во превод на италијански јазик, во 2016 година се направени осум композиции на конзерваториумот „Николо Пичини“ во Бари, кои се претставени на неколку концерти во Италија, Данска и САД. Како научник-истражувач престојувала на Универзитетот во Виена и Универзитетот во Гранада. Најзначајни книги: „Танц по морињата“ (поезија), „Дервиш или човек, живот и смрт. Религискиот поттекст на романот ‘Дервишот и смртта’ на Меша Селимовиќ“ (научна студија), „Фламенко утопија“ (поезија), „88“ (кратки раскази).
Во текот на својата резиденција во Скопје, Реброња ќе работи на новиот ракопис, при што планира во текстот да ќе внесе некои специфични мотиви од Скопје и од амбиентот на градот. Според неа, новиот ракопис треба да биде средба меѓу современиот миг во кој ќе престојува во градот и историјата, архитектурата, културата, музиката, уметноста на градот, погледнат низ призмата на симболичкото и магиското во текстот.
Резиденцијалниот престој на Надија Реброња е поддржан од европската мрежа за превод и книги „Традуки“.