Користејќи ги секојдневните природни материјали и алатки во нашата градинка ја инспирираме љубопитноста и го развиваме научното размислување на нашите дечиња.

Секојдневните алатки и предмети истражуваќи ги им помагаат да изградат вештини за решавање на едноставни проблеми во текот на нивниот раст и развој.

Пишува:
Пишува:
Светлана Ромева, вработена во приватната градинка
,,СВЕТОТ НА КОЛОРЕС”- Карпош

Покрај активностите поврзани со петте домени, имаме неколку ,,училници” кои прават спој на среќно, задоволно и спокојно дете кое во понатамошниот живот ќе умее да направи правилен и сигурен избор.

Детето ќе израсне во зрела личност која во предучилишниот развој имала добра основа врз која полесно и сигурно се гради иднината.

Училница на уметноста

Природните материјалите и техники што ги користиме за да ги создадеме уметничките дела осознаваат за набљудувањето како алатка за разбирање на уметничкото дело.

Со замислување на приказната и поврзување на секојдневните предмети и активности манипулираме со материјали и експериментираме со различни техники за креирање уметнички дела кои ги одразуваат индивидуалните мисли, чувства, искуства и знаење.

Училница на рециклирање

Воведување на концепти за рециклирање, реорганизација преку практични активности за учење. Дознаваат како рециклирањето и повторното употребување и помагаат на животната средина. Користеќи ги отфрлените материјали и создаваќи предмети со нова намена. Тука се учат вештините за нештата кои треба да ги вреднуваме и почитуваме.

Надворешна училница

Од семе до растение, садење градина. Децата учат и комуницираат со надворешниот свет околу нив. Ја истражуваат храната што ја јадеме, од каде доаѓа и како настанала. Децата испитуваат што се е на небото, како што се Сонцето, Ѕвездите и Месечината.

Ги истражуваат Сонцето, Месечината и Ѕвездите. Тие формираат хипотези, собираат набљудувања и ќе извлечат заклучоци додека создаваат телескопи, прават соѕвездија, испитуваат сончиња, експериментираат со УВ светло и ги откриваат промените во Месечината.

Дознаваме повеќе за различните видови на временски услови и користиме секојдневни материјали за да ги откриеме промените поврзани со времето.

Набљудуваме, истражуваме и експериментираме. Воведување на циклус на вода, истражување на својствата на снегот, набљудување на облаците, откривање на она што го предизвикува ветерот, создавање на магла, и истражуваат како времето влијае на нашите секојдневни животи.

Необична училница

Стекнуваме нова перспектива на инсектите кои лазат, ползат и летаат околу нас.

Истражувајќи го фасцинантниот свет на инсекти користејќи интерактивен, практичен пристап. Градиме природно чувство на љубопитност на децата за да открие како инсектите се исти и различни, звуците што ги прават, каде живеат и нивниот животен циклус.

Демонстрираме како инсектите ги користат нивните усти со експериментирање со различни алатки. Ги посетуваме различните видови живеалишта и животните што живеат во нив.

Истражуваме различни карактеристични живеалишта и животните кои живеат таму. Дознаваме за птичји гнезда, истражуваме и создаваме пајакова мрежа и се запознаваме со уникатноста на дождовните шуми и нејзините жители, вклучувајќи ги и папагалите.

Откриваме уникатни карактеристики и однесувања на животните преку серија интерактивни активности.

Училница на заедницата

Активностите со различни материјали покажуваат што значи да се биде одговорен член на заедницата.

Учиме како пожарникарите, лекарите, стоматолозите, банкарите и метеоролозите имаат улога во помагањето на луѓето кои живеат во нивната заедница. Истражуваме фасцинантни теми како луѓето околу нас се важни и треба да бидеме одговорни личности.

Поттикнување на важноста за себе со истражување на сличностите, разликите и индивидуалната уникатност.

Децата учат за нивните различни делови од телото, ги истражуваат своите сенки и ги опишуваат и ги споредуваат сопствените уникатни карактеристики. Користиме израз на креативни уметности за да го научиме развојот на моторната контрола, соработка, идентификување и користење на саморегулација, соодветно изразување на бројни емоции и развивање на вештини за решавање проблеми.

Секојдневните материјали исто ни помагаат за да дознаеме повеќе за петте сетила. Истражувајќи ги петте сетила за вид, мирис, слух, вкус и допир дознаваме за деловите на телото одговорни за секоја смисла и како мозокот ги интерпретира овие чувства. Дознаваме повеќе за човечкото тело и за важноста да го чуваме чисто и здраво.

Преку учеството во креативните концепти за движење, развиваме разбирање за рамнотежата, стабилноста, координацијата и просторните односи.