Фото Pexels/Suzy Hazelwood

Аспартамот е можна причина за рак кај луѓето, објави Светската здравствена организација по долго истражување. Меѓународната агенција за истражување на ракот (IARC) и Светската здравствена организација (СЗО) и Заедничкиот експертски комитет за адитиви во храната (ФАО) и Организацијата за храна и земјоделство (ФАО) објавија проценка на здравствените ефекти на засладувачот аспартам баз шеќер.

Цитирајќи „ограничени докази“ за канцерогеност кај луѓето, IARC го класифицираше аспартамот како можен човечки канцероген (IARC група 2B), а Заедничкиот комитет го потврди прифатливиот дневен внес од 40 mg/kg телесна тежина.

„Ракот е една од водечките причини за смрт во светот. Секоја година, еден од шест луѓе умираат од рак. Науката континуирано се проширува за да ги процени можните фактори кои го иницираат или олеснуваат ракот, со надеж дека ќе се намалат овие бројки и човечки жртви“, изјави д-р Франческо Бранка, директор на Одделот за исхрана и безбедност на храна, СЗО.

„Проценките на аспартамот покажаа дека, иако безбедноста не е голема грижа во дозите кои вообичаено се користат, опишани се потенцијални ефекти кои бараат повеќе испитувања и дополнителни студии“, се наведува на веб-страницата на СЗО.

Во што се наоѓа аспартам и дали постои безбеден внес?

Вештачкиот или хемискиот засладувач аспартам е широко користен во различни прехранбени производи и пијалоци од 1980-тите, вклучувајќи диетални пијалоци, гуми за џвакање, желатин, сладолед, млечни производи како јогурт, житарици за појадок, паста за заби и лекови во капки против кашлица.,и витамини во таблети за џвакање.

Овие две тела спроведоа независни, но комплементарни прегледи за да ги проценат потенцијалните канцерогени и други здравствени ризици поврзани со потрошувачката на аспартам. Ова беше првпат Меѓународната агенција за истражување на ракот да го процени аспартамот, додека IARC го оценуваше аспартамот трет пат за Заедничкиот комитет.

По разгледувањето на достапната научна литература, и двете евалуации забележаа ограничувања во достапните докази за рак (и други здравствени ефекти).

IARC го класифицираше аспартамот како евентуално канцероген за луѓето (Група 2Б) врз основа на ограничени докази за рак кај луѓето (конкретно, хепатоцелуларен карцином, кој е тип на рак на црниот дроб). Исто така, имаше ограничени докази за рак кај експериментални животни и ограничени докази во врска со можните механизми што предизвикуваат рак.

Комитетот заклучи дека оценетите податоци не укажуваат на доволна причина за промена на претходно утврдениот прифатлив дневен внес (ADI) од 0-40 mg/kg телесна тежина за аспартам. Затоа, Комитетот потврди дека е безбедно човек да го консумира овој засладувач во таа дневна граница. На пример, со лименка диетален безалкохолен пијалок што содржи 200 или 300 mg аспартам, возрасен со тежина од 70 кг ќе треба да консумира повеќе од 9-14 лименки дневно за да го надмине прифатливиот дневен внес, под претпоставка дека нема друг внес од други извори на храна.