На границата меѓу општина Центар и општина Аеродром, до новиот парк, среде зелен појас, на коловозот и на велосипедските патеки, неколку месеци живеат камиончиња со струмички таблички и продаваат разни земјоделски производи.

 

Полицијата одвреме навреме ги брка, но тие повторно се враќаат.

Продавачите и нивните фамилии користат вода од фонтаната во паркот, а нивните деца имаат супер игралиште во непосредна близина. Пред да се направи паркот, неколку години, местото служеше за вршење на нужда на трговците.

Фото: текст мк (text.mk)