Позиции на РЕКЛАМИ НА НАСЛОВНА ( FRONT PAGE )

Позиција 1 ( Header Banner )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денари

Позиција 2 ( Страничен Банер )

Димензии: 300x250px или 300x600px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 3 ( Над ПОЛИТИКА )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 4 ( Над КОЛУМНИ )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 5 ( Над ЕКОНОМИЈА )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 6 ( Над КУЛТУРА )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 7 ( Над ЖИВОТ)

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 8 ( Над СПОРТ)

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

ПОЗИЦИИ НА РЕКЛАМИ ВО НАПИС ( SINGLE PAGE )

Позиција 1 ( Header Banner )

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 2 ( Страничен Банер )

Димензии: 300x250px или 300x600px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 9 ( НАД секој НАПИС)

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 10 (ПОД секој НАПИС)

Димензии: 728x90px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии

Позиција 11 (ВО секој НАПИС)

Димензии: 300x250px
CPM: ? денари
Неделно: ? денари
Месечно: ? денарии