Услови за преземање содржини

Бесплатно преземање на содржини од TEXT.MK надвор од овие услови е дозволено само во непосреден договор со редакцијата на TEXT.MK, односно со одговорниот уредник.

Дозволено е бесплатно преземање на вести, извештаи и други написи од TEXT.MK, само под следните услови:

– дозволено е да се преземе најмногу 25 % од содржината на текстот

– на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целиот текст прочитајте го тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст во TEXT.MK

– ако текстот е потпишан од конкретен автор од TEXT.MK, во преземениот текст задолжително треба да се наведе името на авторот – насловот на текстот задолжително треба да почне со зборот „TEXT.MK“ и со интерпункцискиот знак две точки (на пример, „TEXT.MK:Првиот македонски роман за насилство врз жена, е натопен со солзи и љубов!“)

– дозволено е да се преземат најмногу пет содржини дневно.

Забрането е бесплатно да се преземаат колумни објавени на TEXT.MK, освен во непосреден договор со одговорниот уредник на TEXT.MK. Без таков договор, дозволено е бесплатно да се објави само извадок од колумна, при што: – извадокот од колумната може да биде долг најмногу 10 реда од оригиналната објава во TEXT.MK – насловот на извадокот задолжително треба да почне со фразата која го содржи името на авторот на колумната и зборовите „за TEXT.MK“,

– на крајот од преземениот текст, треба да се објави реченицата „Целата колумна прочитајте ја тука“, а со зборот „тука“ да се поврзе (објави) линк до оригиналниот текст во TEXT.MK

Преземање на видеа и фотографии е дозволено само во договор со одговорниот уредник на TEXT.MK.

Тој што ќе објави содржина ( вест, извештај или друг напис) надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на TEXT.MK да му исплати надомест од 5.000 денари за една содржина. Тој што ќе објави колумна надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на TEXT.MK да му исплати надомест од 12.000 денари за една колумна. Издавачот таа сума целосно ќе му ја исплати на авторот на колумната. Тој што ќе објави видео или фотографија надвор од условите за бесплатно преземање е согласен на издавачот на TEXT.MK да му исплати надомест од 6.000 денари за едно видео или една фотографија. Издавачот таа сума целосно ќе му ја исплати на авторот. За прекршувања на овие услови, издавачот на TEXT.MK го овластува својот правен застапник да презема законски мерки спрема прекршителите.