Маркетинг

Интернет порталот ТЕХТ.МК им овозможува на своите читатели да ги следат најважните и најнови политички, економски и урбани вести, од земјава и од светот.

TEXT.MK е портал во кој има текстови од сите сфери . Информираме на дневна основа.

Не „трчаме“ по сензации, пишуваме по ваша мерка..

 

Ценовник

 

Позиција Димензија Цена:
1 728х90 250 ден./1.000 импресии
2 300х250 200 ден./1.000 импресии
2.1 468х60 250 ден./1.000 импресии
3 300х250 200 ден./1.000 импресии
4 300х250 200 ден./1.000 импресии
Floater 500х500px 400 ден./1.000 импресии
Takeover   800 ден./1.000 импресии

 

Незакупените импресии во тековниот ден пропорционално се доделуваат на тековните закупувачи, бесплатно.

Објава на ПР текст 2500 денари

Максимална големина на банер е 50 KB

Напомена:

  • Цената не вклучува изработка на банер
  • Банерите се појавуваат на насловна и внатрешна страна од веб страницата
  • Наведените цени се без вклучен ДДВ 18%

ПР текстот се прикажува само на насловната страна.