четврток, април 25, 2024
домаЖивотЖивотна срединаПремостување на јазот меѓу климатските амбиции и финансиите

Премостување на јазот меѓу климатските амбиции и финансиите

Специјален известувач од Бон за НЕА.
Од Александра Радевска, специјален известувач од Бон за НЕА.

Подигнувањето на амбициите за делување врз климатските промени и прибирање обемни финансии потребни за да се направи тоа, се целосно меѓусебно поврзани и владите и целиот финансиски сектор мора да ги гледаат како еден предизвик. Високи претставници од секторот на денешниот ден „Финансии за клима“ на COP23 ги истакнаа своите напори за исполнување на целите на Договорот за климатски промени од Париз и подвлекоа дека овој предизвик за координација и кохерентност треба брзо да се реши.

Тие утврдија што треба да направат следно владите, градовите, државите, бизнис и мултилатералните институции за да се обезбеди темпото и обемот на инвестиции потребни пред и по 2020 година, за да се исполнат целите од Париз за одржување на просечниот глобален раст на температурата под 2 степени Целзиусови и колку што е можно поблиску до 1,5 Целзиусови степени.

Денот „Финансии за клима“ на високо ниво на COP23 се фокусираше на:

-Инвестиции за прераспределба на протокот на капитал кон ниско-јаглероден и отпорен раст, со дополнителен авансен капитал или споделување на ризикот, за да се обезбеди финансиска добивка и заштеда на ресурси;

-Инклузија за да се обезбеди дека капитал стигнува до земјите и заедниците со најголеми потреби од аспект на одржлив раст и намалување на ранливоста, ефективно удвојување на проток на капитал до земјите во развој до 2020 година;

-Интеграција за долгорочните последици од климатските промени и пошироките фактори на одржливост да станат рутински дел од финансиското одлучување и одговорност во однос на можностите и на ризиците, за да се избегне нестабилност на финансискиот систем;

-Иновации за да се овозможи проток на зелени договори, особено за делење на ризикот за економиите во подем и за граничните пазари, за да растат домашните пазари;

-Инфраструктура која обезбедува отпорноста на климата да го храни бескрајниот капацитет на финансискиот систем за иновации и брзина на дејствување;

-Транспарентност на финансиите и инвестициите преку едноставни и хармонизирани пристапи, норми и стандарди кои за возврат ги поддржуваат климатските инвестициски планови и политики прилагодени на националните потреби, приоритети и капацитети, кои привлекуваат различни извори на капитал и поголем ризик од приватниот сектор.

Ерик Ушер, раководител на Иницијативата за финансирање на УНЕП, рече: “Во срцето на климатскиот предизвик имаме јазови кои итно треба да ги премостиме: амбицијата и инвестицискиот јаз”.

“Останува на националните влади да ги зголемат амбициите на нивните НДЦ да го затворат јазот на емисии од 17 GtCO2e со кои сеуште се соочуваме за 2030 година. Меѓутоа, кога станува збор за инвестицискиот јаз, сите финансиски играчи – јавни, приватни и домашни, меѓународните – вклучувајќи ги и пазарите и регулаторите, треба да работат заедно ефикасно за да се мобилизираат најмалку 1,5 трилиони долари за финансирање на климата што се потребни секоја година. Нека овој Финансиски ден биде почеток на ново и детерминирано поглавје за климатски иновации, соработка и влијание “, рече тој.

Што е уште поважно, секој долар инвестиран во намалување на емисиите на стакленички гасови и прилагодување на климатските промени, се удвојува ефективно бидејќи резултатите директно ја поддржуваат единствената можна одржлива иднина, што е вградена во Агендата за одржлив развој до 2030 година на меѓународната заедница.

Финансиите за климата течат со поголемо темпо од кога и да е, со енергични и растечки пазари за обновлива енергија, електрични возила, зелени згради и климатско-интелигентно земјоделство, во кои има агресивен раст, поддржан од експоненцијалниот напредок во иновативните зелени финансиски инструменти, индекси и пазари.

Исто така, финансискиот сектор во многу поголем степен признава каде и како климатските промени претставуваат ризик за постојните инвестиции и потребата да се прилагодат нивните портфолија далеку од јаглеродно-интензивни ресурски за да се намали тој ризик.

Меѓутоа, како што е истакнато на серијата дискусии што се одржаа на Конференцијата на ОН за климатските промени денес, многу понеопходно е да се обезбедат финансии и инвестиции на ниво потребно да се постигне целосно декарбонизирана и климатски отпорна глобална економија до 2050 година.

Лаура Тук, потпретседател за одржлив развој на Светска банка рече: “Потенцијалот за климатски пријателски инвестиции во области како што се чиста енергија и климатски интелигентно земјоделство е огромен.“

“Клучот е да се добијат средства за да течат така што секој насекаде може да има корист од ниско-јаглеродни и климатски еластични инвестиции. Затоа соработуваме со ОН и со нашите други партнери за развој за да се создадат услови кои ќе привлечат инвеститори и сите форми на финансии – јавни, приватни, филантропски – да работат заедно за максимално влијание “, рече таа.

Како што истакна Владис Домбровскис, потпретседател на Европската комисија, “стотици милијарди евра од инвестициите се потребни за транзиција кон ниско јаглеродна економија и исполнување на целта за затоплување многу под од 2 степени. Ова е предизвик, но и можност за ЕУ ​​да стане магнет за зелени инвестиции и да го води патот за мобилизирање на јавното и приватното финансирање за одржливи проекти. Затоа за почетокот на идната година подготвуваме Акционен план за одржливи и зелени финансии”.

Брахим Хафиди, претседател на регионот Сус-Маса и прв потпретседател на Националната асоцијација на марокански региони, рече: “Денес локализацијата е новата глобализација, а градовите и регионите ширум светот го покажаа своето лидерство во климатските активности за инклузивни, отпорни, одржливи и ниско-јаглеродни инфраструктурни развојни планови. ”

“Глобалното мапирање на иницијативи за локализирање на климатските финансии, што денеска го објави Алијансата на градови за лидерство во климатските финансии, покажува забрзување во обезбедувањето финансирање, финансирање и техничка помош за локалните и регионалните власти од целиот спектар на чинители. Оваа голема публикација е уникатен референтен компас кој помага да се задоволи побарувачката и понудата. Интеграцијата на локалните и поднационалните проекти во инвестициски планови на НДЦ, особено за адаптирање и средства за отпорност и финансирање, е клучен приоритет “, рече тој.

Петер Дамгард Јенсен, извршен директор на данскиот пензиски провајдер PKA и претседавач на Групата за климатски промени на институционалните инвеститори (IIGCC), рече: “Силните сигнали за инвестирање од креаторите на политиките во трговијата со јаглерод, енергија, транспорт и згради се од суштинско значење за отклучување на потребниот капитал. Сознанијата за климата кои се во согласност со препораките на Работната група на ФСБ, исто така, ќе бидат од суштинско значење, со цел да се обезбеди поголема правна сигурност заедно со напорите за обезбедување меѓународно ниво на игра”.

“Затоа мојата организација започнува нова програма фокусирана посебно на практиките на инвеститорите во оваа област, со фокус на обезбедување на постојан дијалог помеѓу растечкото членство на IIGCC на сопственици на имот и менаџерите за најновите случувања во врска со  климатските сознанија во согласност со препораките на TCFD. Ефикасно одредување на цените на ризикот поврзан со климата на финансиските пазари е од суштинско значење за да се помогне во остварувањето на целите на Парискиот договор”, рече тој.

 

МОЖЕБИ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА!

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ